شهرداری سرخوننام

سرخون


موقیت جغرافیای

جنوب استان چهارمحال وبختیاری


فاصله تا مرکز استان ( شهرکرد )

130 کیلو متر


موقیت سیاسی

مرکز بخش میانکوه


جمعیت

2647


دین

اسلام


مذهب

شیعه


زبان

فارسی


گویش

بختیاری